Hoe bent u in het onderwijs terecht gekomen?

Het is eigenlijk allemaal begonnen toen ik in groep 3 zat. Toen had ik een juf die heel bijzonder was voor mij. De manier waarop zij ons toesprak heeft echt impact gehad. Thuis ging ik de juf dan naspelen en wist ik: ooit word ik ook juf! Dat is echt lang geleden. Ik ben heel blij dat ik dat nog heb mogen delen met die leerkracht voordat zij overleed. Nu werk ik alweer 24 jaar op de Papa Cornes, volgend jaar 25 jaar: tijd voor een feestje!

Wat is zo bijzonder aan docent zijn?

Ik zeg altijd: onderwijs moet je doen met het hart. Je moet een zekere roeping hebben want anders blijft het niet leuk. Als leerkracht heb je de mogelijkheid om de basis te maken voor alle andere beroepen die er bestaan. Dat is het mooie aan dit werk. Overal waar ik kom zie ik oud-leerlingen. Het is zó dankbaar om te zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. Als juf draag je een steentje bij aan de vorming van een persoon: je helpt iemand zich te ontplooien en te werken naar zijn/haar doelen. Het is echt het beste beroep!

Werken in het Caribisch onderwijs - de baan van het leven - RTP_4986

Welke eigenschap moet een goede docent hebben?

Je moet een zekere flexibiliteit hebben en plezier in je werk. Want als je het met plezier doet, draag je die kracht ook over op het kind. Dan gaat een kind ook leren met plezier. Ook moet je op bepaalde vlakken creatief zijn. Als het met de ene manier niet lukt, moet je een andere weg vinden om het kind stappen te laten zetten. Het is ontzettend afwisselend, geen dag is het zelfde. 

Leert u zelf ook nog als leerkracht?

Als leerkracht leer je elke dag. Vooral door de omgang met kinderen. Zo waren we vandaag bezig met klok kijken. Ik moest hen leren over de minuten: hoe tel je die en hoe lees je het af? Toen zei een leerling tegen mij: ‘juf, laten we de minuten even tekenen en dan schrijven we steeds ernaast hoeveel minuten het is.’ Dat vond ik zo goed bedacht. Nu ga ik een werkblad maken om op te tekenen en te tellen tot 60. Een moment van inspiratie voor mij.  

Docent worden?

Voel jij je geroepen door de baan van het leven? Lees verder om te weten welke stappen je kunt zetten om docent te worden.

Lees verder